Zarządzanie najmem

NA CZYM POLEGA ZARZĄDZANIE NAJMEM?

Przejmujemy od właścicieli nieruchomości obowiązki związane z obsługą i administracją ich najmu w całości lub w wybranej formie. Od przygotowania lokalu do najmu (remonty, doposażenie, home-staging), po znalezienie najemcy, kontrolę płatności i opiekę nad nieruchomością w trakcie wynajmu:

  • ustalamy zasady i warunki wynajmu zgodnie z oczekiwaniami właściciela i przygotowujemy odpowiednią umowę najmu,
  • przeprowadzamy szczegółową inwentaryzację nieruchomości przed wydaniem mieszkania najemcy,
  • przygotowujemy ofertę wynajmu nieruchomości (opis mieszkania do ogłoszeń, wykonanie zdjęć, na życzenie dostępna opcja „wirtualny spacer”) i zajmujemy się jej publikacją,
  • prezentujemy mieszkanie,
  • szukamy, wybieramy i weryfikujemy najemców według sprawdzonych procedur,
  • wyliczamy kwoty należne z tytułu czynszu i innych opłat, przygotowujemy rozliczenia z dostawcami mediów,
  • monitorujemy płatności dokonywane przez najemców oraz stan mieszkania,
  • utrzymujemy kontakt z najemcami w zakresie poziomu świadczonych usług i innych zagadnień związanych z eksploatacją nieruchomości,
  • rozwiązujemy bieżące problemy pojawiające się podczas trwania umowy najmu lokalu,
  • odbieramy mieszkanie w niepogorszonym stanie, rozliczamy najemcę ze zobowiązań po wygaśnięciu umowy najmu,
 • doradzamy jak przygotować mieszkanie do najmu (home-staging). Na życzenie Właściciela wykonujemy lub nadzorujemy remonty i poprawki, aby polepszyć wygląd i funkcjonalność mieszkania.

Dlaczego warto przekazać nieruchomość w obsługę firmie Innesta Sp.z o.o.?

 • niewielkim kosztem zyskujesz spokój, więcej wolnego czasu i poczucie bezpieczeństwa, bo praktyka pokazuje, że firmom zarządzającym łatwiej jest ułożyć sobie właściwe relacje z najemcami m.in w kwestii egzekwowania zobowiązań,
 • minimalizujesz ryzyko wynajęcia nieruchomości niewłaściwemu najemcy, ponieważ weryfikujemy najemców wg sprawdzonych procedur,
 • zwiększasz swój dochód, bo potrafimy skrócić okres bez najmu do minimum,
 • otrzymujesz fakturę dokumentującą poniesione koszty obsługi najmu, co jest istotne jeśli rozliczasz przychody z najmu wg skali podatkowej.

Ile to kosztuje?

Wynagrodzenie za zarządzanie mieszkaniami na wynajem ustalane jest indywidualnie, ponieważ zależy od zakresu potrzeb właściciela i położenia nieruchomości. Usługa zarządzania najmem to zwykle 11-15% czynszu najmu/m-c w okresie wynajmowania (jednak nie mniej niż 150 zł brutto). W okresie pustostanu nie pobieramy opłat. Do tego należy doliczyć opłatę za przygotowanie mieszkania do sesji fotograficznej oraz za wykonanie zdjęć, oraz prowizję za wykonanie usługi pośrednictwa (jeśli jest taka potrzeba), w wysokości 70% brutto jednego, miesięcznego czynszu najmu. Jesteśmy elastyczni, istnieje możliwość podjęcia współpracy na zasadzie reagowania na żądanie właściciela.

Abyśmy mogli zacząć zarządzać Twoją nieruchomością, musimy ją jednak najpierw dobrze poznać. Konsultacja i wizja lokalna to usługa bezpłatna.

Gwarancja czynszu dla właściciela

Zarządzanie najmem z gwarancją czynszu daje właścicielowi długoterminową pewność regularnych płatności! Dzięki temu nie musi się on martwić o pustostany, ani tracić czasu na ogłaszanie i prezentowania mieszkania. Ten rodzaj zarządzania idealnie nadaje się przy mieszkaniach wielopokojowych oraz dla właścicieli, którzy najbardziej cenią sobie spokój i comiesięczne wpływy na konto.

NA CZYM TO POLEGA?

 • to my wynajmujemy mieszkanie od Właściciela, na okres kilku lat. Stajemy się najemcą mieszkania. W ten sposób przejmujemy na siebie wszelkie ryzyko związane z najmem (utrzymanie pustostanów, rozwiązywanie problemów z najemcami, egzekwowanie płatności itp.),
 • podnosimy standard mieszkania,
 • ubezpieczamy nieruchomość,
 • szukamy, wybieramy i weryfikujemy najemców według sprawdzonych procedur,
 • jesteśmy do dyspozycji najemcy i pomagamy mu we wszystkich kwestiach dotyczących bieżącej obsługi - organizujemy konieczne naprawy, sprzątanie,
 • stale monitorujemy mieszkanie w trakcie najmu, kontrolujemy stan wyposażenia i sposób użytkowania.

KORZYŚCI DLA WŁAŚCICIELA:

  • długoterminowa pewność regularnych dochodów z nieruchomości, bez konieczności jej administrowania, rozliczania i ciągłego kontrolowania najemców,
  • spokój, czas wolny dla rodziny, bliskich, pasji itp.
 • unikasz trudności z wynajęciem mieszkania i ewentualnych kosztów związanych z utrzymaniem pustostanów, zniszczeń, które mogą powstać w trakcie najmu oraz trudności związanych z wyegzekwowaniem zwrotu kosztów za naprawy i remonty, ciągłych spóźnień w opłatach, niepłacenia czynszu, czy też ucieczek najemców.