Zarządzanie najmem Bydgoszcz

Zarządzanie najmem w imieniu właściciela na podstawie pełnomocnictwa

Przejmujemy od właścicieli nieruchomości obowiązki związane z obsługą i administracją ich najmu w całości lub w wybranej formie. Od przygotowania lokalu do najmu (remonty, doposażenie, home-staging), po znalezienie najemcy, kontrolę płatności i opiekę nad nieruchomością w trakcie wynajmu.

Na czym polega zarządzanie najmem? - praca hydraulika

Na czym polega zarządzanie najmem? - malowanie

Na czym polega zarządzanie najmem? - kafelkarz

Na czym polega zarządzanie najmem?

 • doradzamy jak przygotować mieszkanie do najmu (home-staging),
 • na życzenie wykonujemy lub nadzorujemy remonty i poprawki, aby polepszyć wygląd i funkcjonalność mieszkania,
 • pomagamy uzyskać świadectwo charakterystyki energetycznej,
 • ustalamy zasady i warunki wynajmu,
 • przeprowadzamy inwentaryzację nieruchomości przed wydaniem mieszkania najemcy,
 • wykonujemy stylizowaną sesję zdjęciową,
 • przygotowujemy ofertę wynajmu nieruchomości  i zajmujemy się jej publikacją,
 • prezentujemy nieruchomość,
 • przeprowadzamy selekcję najemców wg sprawdzonych reguł,
 • zawieramy w imieniu właściciela DOBRĄ umowę najmu,
 • monitorujemy płatności dokonywane przez najemców oraz stan mieszkania,
 • utrzymujemy kontakt z najemcami w zakresie wszelkich zagadnień związanych z eksploatacją nieruchomości,
 • rozwiązujemy bieżące problemy pojawiające się podczas trwania umowy najmu lokalu, w tym awarie,
 • odbieramy mieszkanie, rozliczamy najemcę z zobowiązań po wygaśnięciu umowy najmu.

Korzyści dla właściciela:

Korzyści dla właściciela nieruchomości

Korzyści dla właściciela najmowanej nieruchomości - spokój ducha i bezpieczeństwo

 • zyskujesz spokój, wolny czas i poczucie bezpieczeństwa, bo praktyka pokazuje, że firmom zarządzającym łatwiej ułożyć sobie właściwe relacje z najemcami, m.in w kwestii egzekwowania zobowiązań,
 • minimalizujesz ryzyko wynajęcia nieruchomości niewłaściwemu najemcy, ponieważ weryfikujemy najemców wg sprawdzonych procedur,
 • potrafimy skrócić okres bez najmu do minimum, więc zarabiasz więcej,
 • pobieramy prowizję za zarządzanie tylko wtedy, gdy mieszkanie jest wynajęte,
 • nasze ubezpieczenie OC zarządcy i pośrednika zapewni Tobie ochronę finansową na wypadek nieprzewidzianych okoliczności spowodowanych działaniem naszym i osób trzecich.

Ile kosztuje administracja / zarządzanie najmem?

Ile kosztuje administracja nieruchomościami

 • dopóki nie wynajmiemy mieszkania i w okresie pustostanu nie pobieramy żadnych opłat.  Być może, zwłaszcza gdy rozpoczynamy współpracę, czekać Cię będą wydatki związane z wykonaniem remontu, usunięciem usterek, doposażeniem mieszkania, zakupem dekoracji lub sporządzeniem świadectwa energetycznego,
 • w pierwszym miesiącu, gdy mieszkanie zostanie wynajęte, pobieramy opłatę za kompleksowe zarządzanie najmem w wys. jednego czynszu najmu. Jest to wynagrodzenie za przygotowanie oferty, jej  publikację i promowanie, za poszukiwanie i weryfikację najemcy, sporządzenie umowy najmu oraz za opiekę nad mieszkaniem w pierwszym miesiącu wynajmu,
 • w kolejnych miesiącach, gdy mieszkanie jest wynajęte, prowizja za zarządzanie mieszkaniem na wynajem wynosi 15% czynszu najmu, jednak nie mniej niż 170 zł.

Jesteśmy elastyczni, istnieje możliwość podjęcia współpracy w wybranym zakresie lub na zasadzie reagowania na żądanie właściciela. Abyśmy mogli zacząć zarządzać Twoją nieruchomością, musimy ją  jednak najpierw poznać, więc skontaktuj się z nami. Prześlij opis nieruchomości i zdjęcia.

Gwarancja czynszu dla właściciela, także w okresie pustostanu

Ten rodzaj zarządzania jest dedykowany dla właścicieli mieszkań dużych lub/i wielopokojowych, którzy cenią sobie spokój, comiesięczne, regularne wpływy na konto, gotowi są podjąć długoletnią współpracę z INNESTA Sp z o.o. i  wyrażą zgodę na podnajem.

NA CZYM TO POLEGA?

 • INNESTA Sp z o.o. wynajmuje mieszkanie od właściciela. Stajemy się więc najemcą mieszkania i w ten sposób przejmujemy na siebie wszelkie ryzyko związane z najmem (utrzymanie pustostanów, rozwiązywanie problemów z najemcami, egzekwowanie płatności itp.),
 • podnosimy standard mieszkania,
 • ubezpieczamy nieruchomość,
 • szukamy, wybieramy i weryfikujemy najemców według sprawdzonych procedur,
 • jesteśmy do dyspozycji najemcy i pomagamy mu we wszystkich kwestiach dotyczących bieżącej obsługi - organizujemy konieczne naprawy, sprzątanie, itp.,
 • stale monitorujemy mieszkanie w trakcie najmu, kontrolujemy stan wyposażenia i sposób użytkowania.

KORZYŚCI DLA WŁAŚCICIELA:

 • jeden, rzetelny najemca i płatnik - INNESTA Sp. z o.o.
 • długoterminowa pewność regularnych dochodów z nieruchomości, bez konieczności jej administrowania, rozliczania i ciągłego kontrolowania najemców,
 • finansowanie bieżących remontów i napraw ze środków INNESTA Sp. z o.o.,
 • spokój, czas wolny dla rodziny, bliskich, pasji itp.