Długosza

Z właścicielem tego kilkupokojowego, przestronnego mieszkania położonego przy ul. ks. Jana Długosza, INNESTA Sp. z o.o. współpracuje na zasadzie „z gwarancją czynszu dla właściciela” już od roku 2015. Firma przejęła na siebie wszelkie ryzyko związane z najmem, w tym utrzymanie pustostanów. Właściciel natomiast wyraził zgodę na podnajem i otrzymał długoterminową pewność regularnych płatności bez konieczności obsługi procesu najmu. W kwietniu 2022r. mieszkanie zostało ponownie przez nas wyremontowane. Na nowych najemców nie musieliśmy długo czekać. Wzrost zainteresowania najmem spowodowany napływem uchodźców przełożył się także na sektor najmu na pokoje.